Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Αποτελέσματα

  Υπάρχουν 553 εγγραφές  σε 28 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  14
   
  Αρ. Λ. Λαϊκή Ονομασία
  274. Πηδηχτός (2)
  275. Κοντυλιές σε Λα Ματζόρε
  276. Κοντυλιές του Λα Ματζόρε (2)
  277. Σκοπός της Νύφης σε Σολ (στο στόλισμα)
  278. Σκοπός της Νύφης (στο στόλισμα και πατινάδα)
  279. Σιγανός και Τραγουδιστικός Σκοπός σε Φα (Καλογερ.)
  280. Συρτός του Τσέγκα
  281. Καβουσανές Κοντυλιές του Λα (Διπλοκοντυλιές)
  282. Κοντυλιές του Σκυλά σε Ρε ματζόρε
  283. Κοντυλιές του Λα (Καλογερίδη)
  284. Παλιές Κοντυλιές του Ρε
  285. Κοντυλιές σε Ρε Μινόρε
  286. Κοντυλιές του Φα
  287. Κοντυλιά (η Λιγνή) του γέρου Ρεμέδιου
  288. Κοντυλιές του Σολ
  289. Κοντυλιές του Ντο
  290. Κοντυλιές του Λα του Αλή
  291. Κοντυλιές του Λα Μινόρε
  292. Σκοπός του Κλήδονα
  293. Σκοπός της Νύφης

  Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   επόμενη >>