Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Αποτελέσματα

  Υπάρχουν 553 εγγραφές  σε 28 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  21
   
  Αρ. Λ. Λαϊκή Ονομασία
  419. Κοντυλιές του Σολ (με εισαγωγή ελεύθ. ρυθμού)
  420. Κοντυλιές του Ντο Ματζόρε
  421. Κοντυλιές του Λα (του Αλή)
  422. Κοντυλιές του Φα Ματζόρε
  423. Κοντυλιές σε Σι ύφεση
  424. Κοντυλιές σε Σι ύφεση (2)
  425. Κοντυλιές του Λα Ματζόρε
  426. Κοντυλιές του Ρε Ματζόρε (Καλογερίδη)
  427. Κοντυλιές του Μι
  428. Κοντυλιές του Ρε και Λα (Καλογερίδη)
  429. Στειακός Πηδηχτός
  430. Στειακός Πηδηχτός (2)
  431. Κοντυλιές του Σολ (Δαφνιώτικες)
  432. Συρτός Στειακός
  433. Συρτός Στειακός (2)
  434. Κοντυλιές του Λα Μινόρε
  435. Νυφίστικος (στο στόλισμα της νύφης)
  438. Πεντοζάλη Στειακό (2)
  439. Κοντυλιές του Σολ Ματζόρε
  440. Κοντυλιές του Λα

  Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  21  22   23   24   25   26   27   28   επόμενη >>