Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Αποτελέσματα

  Υπάρχουν 166 εγγραφές  σε 9 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  2
   
  Αρ. Λ. Λαϊκή Ονομασία
  138. Κοντυλιές του Ρε (με τραγούδι)
  139. Κοντυλιές του Λα (με τραγούδι)
  140. Κοντυλιές του Σολ (με τραγούδι)
  145. Κοντυλιές του Ρε μινόρε (με τραγούδι)
  156. Κοντυλιές στο στόλισμα της νύφης, του Φοραδάρη
  182. Κοντυλιές του Ρε (Διάφορες)
  191. Συρτά με Τραγούδι
  193. Κοντυλιές του Μι με Τραγούδι
  194. Κοντυλιές του Ρε με Τραγούδι
  195. Κοντυλιές του Σολ με Τραγούδι
  196. Κοντυλιές του Σολ Πλατυβολιώτικες με Τραγούδι
  197. Κοντυλιές του Ρε (διασκευή) με Τραγούδι
  204. Κοντυλιές του Λα
  206. Ερωτόκριτος
  208. Νυφίστικος (στο στόλισμα της νύφης)
  209. Νυφίστικος (στο στόλισμα του γαμπρού)
  211. Κοντυλιές του Ρε (Μπουχλουμπού)
  212. Στειακός Πηδηχτός
  215. Κοντυλιές του Φα
  216. Συρτός Χανιώτικος (Πρώτος)

  Σελίδα:   << προηγούμενη   1  2  3   4   5   6   7   8   9   επόμενη >>