Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Αποτελέσματα

  Υπάρχουν 166 εγγραφές  σε 9 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  5
   
  Αρ. Λ. Λαϊκή Ονομασία
  524. Καστελιανός και το ταίρι του
  525. Πεντοζάλης
  526. Θαρρείς πως είσαι μοναχή του Μαύρου
  527. Τρία παλιά Συρτά
  528. Δύο παλιά Συρτά
  529. Χάρχαλη, Κουφιανού, Αγνώστου, Μπαρμπ. Τσένγκα...
  530. Χανιώτικος 1ος, Λουσακιανός, παλιός Γραμπουσιανός
  531. 3 Συρτά του Ναύτη, Ρογδιανός, Κουστογ., Μπαλαμπιαν
  532. Σεληνιώτικος, Κολυμπαριανός του Μαύρου, Ενάντιος
  533. Κοντυλιές
  535. Συρτός του Κουφιανού και η συνέχειά του
  536. Συρτός του Πλακιανού
  537. Καστρινός Πηδηχτός
  538. Συρτός του Πλακιανού (άλλος)
  539. Συρτός του Πλακιανού (άλλος)
  540. Συρτός Χανιώτικος 1ος
  541. Κοντυλιές Στειακές
  542. Συρτός Κολυμπαριανός του Μαύρου και η συνέχειά του
  543. Μανές Ταμπακιανός
  545. Συρτός Χανιώτικος 1ος

  Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4  5  6   7   8   9   επόμενη >>