Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 1 (Λαϊκή Ονομασία: Κοντυλιές του Ρε (του Πρωινού))
Υπάρχουν 57 εγγραφές  σε 3 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  2
 
Μ. Μέτρα Όνομα
 73-76  18α18β16α16β.-
 77-80  17α17β17γ17δ.-
 81-84  13α13β7γ7δ.-
 85-88  13α13β7γ7δ.-
 89-92  13α13β7γ7δ.-
 93-96  13α13β7γ7δ.-
 97-100  13α13β7γ7δ.-
 101-104  13α13β7γ7δ.-
 105-105  Γέφυρα (3).1-
 106-109  20α20β11γ11δ.-
 110-113  20α20β7γ7δ.-
 114-117  13α13β7γ7δ.-
 118-121  13α13β7γ7δ.-
 122-125  13α13β7γ7δ.-
 126-129  13α13β7γ7δ.-
 130-133  13α13β7γ7δ.-
 134-137  13α13β7γ7δ.-
 138-141  13α13β7γ7δ.-
 142-145  13α13β7γ7δ.-
 146-149  22α22β22γ22δ.-

Σελίδα:   << προηγούμενη   1  2  3   επόμενη >>