Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 30

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  30
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Ντο Ματζόρε του Καλογερίδη
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Ντο Ματζόρε του Καλογερίδη
Διάρκεια  0:03:34
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  ΑΘΗΝΑ
Χώρος ηχογράφησης  ΜΕΛΜΟΚΕ
Ημερομηνία ηχογράφησης  28/3/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Οικονομάκης  Ηλίας
 Κιθάρα Ψαρουδάκης-Καραντώνης  Νίκος
 Λαγούτο Καραβυράκης  Νίκος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Ρυθμική αγωγή  1/4 = 104
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Έκταση  G2 - E5
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Παρτιτούρα:      Μορφή Ανάλυσης:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές