Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 196

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  196
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Σολ Πλατυβολιώτικες με Τραγούδι
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Σολ Πλατυβολιώτικες με Τραγούδι
Διάρκεια  0:03:20
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Σητεία
Χώρος ηχογράφησης  Σητεία
Ημερομηνία ηχογράφησης  16/5/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Κοσκίνης  Γεώργιος
 Κιθάρα Φραγκούλης  Μανώλης
 Λαγούτο Γιαννουλάκης  Κωνσταντίνος
 Τραγούδι Κοσκίνης  Γεώργιος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:      Στίχοι:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές