Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 233

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  233
Λαϊκή ονομασία  Καβουσανές Κοντυλιές του Λα
Λαϊκή ονομασία  Καβουσανές Κοντυλιές του Λα
Διάρκεια  0:02:30
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  9/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Κανιτάκης  Γεώργιος
 Κιθάρα Σιλιγαρδάκης  Γιάννης
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές