Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 235

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  235
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Λα (άλλες)
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Λα
Διάρκεια  0:01:25
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  9/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Κανιτάκης  Γεώργιος
 Κιθάρα Σιλιγαρδάκης  Γιάννης
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές