Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 240

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  240
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές Βασιλικιώτικες του Λα
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές Βασιλικιώτικες του Λα
Διάρκεια  0:04:20
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  9/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Κοϊνάκης  Νικόλαος
 Κιθάρα Φραγκάκης  Γιώργος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές