Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 247

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  247
Λαϊκή ονομασία  Αγκαλιαστός και Πεντοζάλης
Λαϊκή ονομασία  Αγκαλιαστός και Πεντοζάλης
Διάρκεια  0:04:30
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  9/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Κοϊνάκης  Νικόλαος
 Κιθάρα Φραγκάκης  Γιώργος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Αγκαλιαστός
Σκοπός:  Πεντοζά-λι /-ης / λάκι
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Αγκαλιαστός
Χορός:  Πεντοζάλης/Πεντοζάλι