Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 253

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  253
Λαϊκή ονομασία  Σκοπός του Κλήδονα (από Ντο)
Λαϊκή ονομασία  Σκοπός του Κλήδονα (από Ντο)
Διάρκεια  0:01:10
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  9/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Κανιτάκης  Γεώργιος
 Κιθάρα Σιλιγαρδάκης  Γιάννης
 Τραγούδι Σιλιγαρδάκης  Γιάννης
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:      Στίχοι:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Σκοπός του Κλήδονα