Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 271

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  271
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές Καβουσανές σε Λα (χόρδισμα αλά τούρκα)
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές Καβουσανές σε Λα (χόρδισμα αλά τούρκα)
Διάρκεια  0:02:18
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  10/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Βαλσαμίδης  Γεώργιος
 Κιθάρα Φραγκάκης  Γιώργος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές