Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 283

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  283
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Λα (Καλογερίδη)
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Λα
Διάρκεια  0:02:23
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  10/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Λαμπράκης  Μιχάλης
 Κιθάρα Φραγκούλης  Μανώλης
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές