Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 284

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  284
Λαϊκή ονομασία  Παλιές Κοντυλιές του Ρε
Λαϊκή ονομασία  Παλιές Κοντυλιές του Ρε
Διάρκεια  0:05:16
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  10/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Λαποκωνσταντάκης  Γεώργιος
 Κιθάρα Σιλιγαρδάκης  Γιάννης
 Κιθάρα Σιλιγαρδάκης  Γιώργος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές