Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 292

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  292
Λαϊκή ονομασία  Σκοπός του Κλήδονα
Λαϊκή ονομασία  Σκοπός του Κλήδονα
Διάρκεια  0:02:50
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  10/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Λαποκωνσταντάκης  Γεώργιος
 Κιθάρα Σιλιγαρδάκης  Γιάννης
 Κιθάρα Σιλιγαρδάκης  Γιώργος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Παρτιτούρα:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Σκοπός του Κλήδονα