Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 294

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  294
Λαϊκή ονομασία  Πρινιώτης Χορός
Λαϊκή ονομασία  Πρινιώτης Χορός
Διάρκεια  0:02:10
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  10/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Λαποκωνσταντάκης  Γεώργιος
 Κιθάρα Σιλιγαρδάκης  Γιάννης
 Κιθάρα Σιλιγαρδάκης  Γιώργος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Παρτιτούρα:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Πρινιώτης
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Πρινιώτης