Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 295

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  295
Λαϊκή ονομασία  Καβουσανές Κοντυλιές σε Λα (χόρδισμα αλά τούρκα)
Λαϊκή ονομασία  Καβουσανές Κοντυλιές σε Λα (χόρδισμα αλά τούρκα)
Διάρκεια  0:04:50
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  10/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Λαποκωνσταντάκης  Γεώργιος
 Κιθάρα Σιλιγαρδάκης  Γιάννης
 Κιθάρα Σιλιγαρδάκης  Γιώργος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές