Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 1

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  1
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Ρε (του Πρωινού)
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Ρε (του Πρωινού)
Διάρκεια  0:03:55
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  ΑΘΗΝΑ
Χώρος ηχογράφησης  ΜΕΛΜΟΚΕ
Ημερομηνία ηχογράφησης  28/3/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Τσαγκαράκης  Νικόλαος
 Κιθάρα Σταματάκης  Θεοχάρης
 Κιθάρα Ψαρουδάκης-Καραντώνης  Νίκος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Παρτιτούρα:      Μορφή Ανάλυσης:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές