Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 320

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  320
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Φα
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Φα
Διάρκεια  0:03:15
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  11/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Μαντολίνο Βασαρμίδης  Αντώνης
 Κιθάρα Φραγκούλης  Μανώλης
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές