Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 329

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  329
Λαϊκή ονομασία  Χόρδισμα Βιολιού
Λαϊκή ονομασία  Χόρδισμα Βιολιού
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  11/9/1998
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας πραγματολογικών στοιχείων
 Ήχος:    
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Βασαρμίδης  Μιχάλης
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  0
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία