Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 330

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  330
Λαϊκή ονομασία  Χόρδισμα Μαντολίνου
Λαϊκή ονομασία  Χόρδισμα Μαντολίνου
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  11/9/1998
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας πραγματολογικών στοιχείων
 Ήχος:    
Όργανα Μουσικοί
 Μαντολίνο Βασαρμίδης  Αντώνης
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  0
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία