Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 351

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  351
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές Καβουσανές Φα
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές Καβουσανές Φα (του Ρεμέδιου)
Διάρκεια  0:03:50
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  11/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Βαρδάκης  Βαγγέλης
 Κιθάρα Μπαριταντωνάκης  Αντώνης
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές