Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 37

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  37
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Λα με ασκομαντούρα του Καλογερίδη
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Λα με ασκομαντούρα του Καλογερίδη
Διάρκεια  0:03:25
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  ΑΘΗΝΑ
Χώρος ηχογράφησης  ΜΕΛΜΟΚΕ
Ημερομηνία ηχογράφησης  29/3/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Οικονομάκης  Ηλίας
 Κιθάρα Ψαρουδάκης-Καραντώνης  Νίκος
 Λαγούτο Καραβυράκης  Νίκος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές