Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 368

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  368
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιά σε Μι
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιά σε Μι
Διάρκεια  0:13:23
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Άγιος Νικόλαος
Χώρος ηχογράφησης  Άγιος Νικόλαος
Ημερομηνία ηχογράφησης  12/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Κανάκης  Μηνάς
 Κιθάρα Ζαχαρενάκης  Κυριάκος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές