Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 41

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  41
Λαϊκή ονομασία  Λυρίστικες κοντυλιές του Σολ
Λαϊκή ονομασία  Λυρίστικες κοντυλιές του Σολ
Διάρκεια  0:02:13
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  ΑΘΗΝΑ
Χώρος ηχογράφησης  ΜΕΛΜΟΚΕ
Ημερομηνία ηχογράφησης  5/4/1998
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Σταματάκης  Θεοχάρης
 Νταουλάκι Σταματάκης  Χαρίδημος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές