Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 399

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  399
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Ρε Ματζόρε
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Ρε Ματζόρε
Διάρκεια  0:05:22
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Ηράκλειο
Χώρος ηχογράφησης  Ηράκλειο
Ημερομηνία ηχογράφησης  14/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Βασιλάκης  Γεώργιος
 Κιθάρα Μαρκάκης  Κώστας
 Λαγούτο Γιατρομανωλάκης  Νίκος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές