Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 45

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  45
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Μι του Δερμιτζογιάννη
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Μι του Δερμιτζογιάννη
Διάρκεια  0:02:00
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  ΑΘΗΝΑ
Χώρος ηχογράφησης  ΜΕΛΜΟΚΕ
Ημερομηνία ηχογράφησης  5/4/1998
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Σταματάκης  Θεοχάρης
 Νταουλάκι Ψαρουδάκης-Καραντώνης  Νίκος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές