Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 447

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  447
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Σολ (άλλες)
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Σολ (άλλες)
Διάρκεια  0:05:27
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Ηράκλειο
Χώρος ηχογράφησης  Ηράκλειο
Ημερομηνία ηχογράφησης  16/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Βασιλάκης  Γεώργιος
 Κιθάρα Φραγκούλης  Μανώλης
 Λαγούτο Χαριτάκης  Λάμπρος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές