Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 452

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  452
Λαϊκή ονομασία  Συρτά (επανάληψη λήψεως 451)
Λαϊκή ονομασία  Συρτά (επανάληψη λήψεως 451)
Διάρκεια  0:05:57
Προέλευση  Δυτική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Χανιά
Χώρος ηχογράφησης  Χανιά
Ημερομηνία ηχογράφησης  7/2/1999
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Παπαδάκης  Κώστας
 Λαγούτο Λαϊνάκης  Στέλιος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Συρτό
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Συρτό/Συρτός