Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 455

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  455
Λαϊκή ονομασία  Συρτά: Σιρικάρ. Εσπέρ. Λαρδιανός, 3 Συρτά του Ναύτ
Λαϊκή ονομασία  Συρτά: Σιρικάρ. Εσπέρ. Λαρδιανός, 3 Συρτά του Ναύτ
Διάρκεια  0:07:24
Προέλευση  Δυτική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Χανιά
Χώρος ηχογράφησης  Χανιά
Ημερομηνία ηχογράφησης  7/2/1999
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Παπαδάκης  Κώστας
 Λαγούτο Λαϊνάκης  Στέλιος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Παρτιτούρα:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Συρτό
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Συρτό/Συρτός