Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 463

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  463
Λαϊκή ονομασία  Συρτός Γαλουβιανός του Κιόρου (Γ)
Λαϊκή ονομασία  Συρτός Γαλουβιανός του Κιόρου (Γ)
Διάρκεια  0:00:54
Προέλευση  Δυτική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Χανιά
Χώρος ηχογράφησης  Χανιά
Ημερομηνία ηχογράφησης  7/2/1999
Όργανα Μουσικοί
 Λαγούτο Λαϊνάκης (ο υιός)  Στέλιος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Συρτό
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Συρτό/Συρτός