Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 471

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  471
Λαϊκή ονομασία  Συρτός Σιρικαριανός
Λαϊκή ονομασία  Συρτός Σιρικαριανός
Διάρκεια  0:00:55
Προέλευση  Δυτική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Χανιά
Χώρος ηχογράφησης  Χανιά
Ημερομηνία ηχογράφησης  7/2/1999
Όργανα Μουσικοί
 Λαγούτο Λαϊνάκης (ο υιός)  Στέλιος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Συρτό
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Συρτό/Συρτός