Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 558

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  558
Λαϊκή ονομασία  Φουρνιανός, Μαλαθιανός, Μπαρμπούνι και η συνέχεια
Λαϊκή ονομασία  Φουρνιανός, Μαλαθιανός, Μπαρμπούνι και η συνέχεια
Διάρκεια  0:07:00
Προέλευση  Δυτική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Χανιά
Χώρος ηχογράφησης  Χανιά
Ημερομηνία ηχογράφησης  10/2/1999
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Λουφαρδάκης  Μιχαήλ
 Λαγούτο Λαϊνάκης  Στέλιος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Συρτό
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Συρτό/Συρτός