Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 59

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  59
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Μπαριταντωνάκη
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Μπαριταντωνάκη
Διάρκεια  0:04:40
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  ΑΘΗΝΑ
Χώρος ηχογράφησης  ΜΕΛΜΟΚΕ
Ημερομηνία ηχογράφησης  5/4/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Οικονομάκης  Ηλίας
 Κιθάρα Ψαρουδάκης-Καραντώνης  Νίκος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές