Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 5

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  5
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Ντο
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Ντο
Διάρκεια  0:02:55
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  ΑΘΗΝΑ
Χώρος ηχογράφησης  ΜΕΛΜΟΚΕ
Ημερομηνία ηχογράφησης  28/3/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Τσαγκαράκης  Νικόλαος
 Κιθάρα Σταματάκης  Θεοχάρης
 Κιθάρα Ψαρουδάκης-Καραντώνης  Νίκος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές