Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 620

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  620
Λαϊκή ονομασία  Πεντοζάλι με 12 πάρτες (εκφ. Φραγκούλης Μανώλης)
Λαϊκή ονομασία  Πεντοζάλι με 12 πάρτες (εκφ. Φραγκούλης Μανώλης)
Διάρκεια  0:02:46
Προέλευση  Δυτική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Χανιά
Χώρος ηχογράφησης  Χανιά
Ημερομηνία ηχογράφησης  12/2/1999
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Παπαδάκης  Κώστας
 Λαγούτο Λαϊνάκης  Στέλιος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Πεντοζά-λι /-ης / λάκι
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Πεντοζάλης/Πεντοζάλι