Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 625

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  625
Λαϊκή ονομασία  Λουσακιανός 1ος, 3ος, 2ος, Καλλεργιανός...
Λαϊκή ονομασία  Λουσακιανός 1ος, 3ος, 2ος, Καλλεργιανός...
Διάρκεια  0:08:18
Προέλευση  Δυτική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Χανιά
Χώρος ηχογράφησης  Χανιά
Ημερομηνία ηχογράφησης  12/2/1999
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Παπαδάκης  Κώστας
 Λαγούτο Λαϊνάκης  Στέλιος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Συρτό
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Συρτό/Συρτός