Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 630

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  630
Λαϊκή ονομασία  Ερωτόκριτος (2)
Λαϊκή ονομασία  Ερωτόκριτος (2)
Διάρκεια  0:02:10
Προέλευση  Δυτική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Χανιά
Χώρος ηχογράφησης  Χανιά
Ημερομηνία ηχογράφησης  12/2/1999
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Παπαδάκης  Κώστας
 Λαγούτο Λαϊνάκης  Στέλιος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Παραλογή