Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 638

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  638
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Καλογερίδη
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Καλογερίδη
Διάρκεια  0:03:53
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Μοχός Ηρακλείου
Χώρος ηχογράφησης  Μοχός Ηρακλείου
Ημερομηνία ηχογράφησης  4/9/1999
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Βασιλάκης  Γεώργιος
 Κιθάρα Λαγουδάκης  Κώστας
 Λαγούτο Καρακατσάνης  Γιώργος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές