Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 646

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  646
Λαϊκή ονομασία  Συρτός
Λαϊκή ονομασία  Συρτός
Διάρκεια  0:01:55
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Μοχός Ηρακλείου
Χώρος ηχογράφησης  Μοχός Ηρακλείου
Ημερομηνία ηχογράφησης  4/9/1999
Όργανα Μουσικοί
 Λαγούτο Φανουράκης  Αλέκκος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Συρτό
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Συρτό/Συρτός