Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 654

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  654
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Ρε του Καλογερίδη (επαναλ. λήψης 653
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Ρε του Καλογερίδη (επαναλ. λήψης 653
Διάρκεια  0:02:30
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  5/9/1999
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Βασαρμίδης  Μιχάλης
 Κιθάρα Μαστοράκης  Νίκος
 Μαντολίνο Βασαρμίδης  Αντώνης
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές