Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 8

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  8
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Ρε (Μερακλής του Καραντώνη)
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Ρε (Μερακλής του Καραντώνη)
Διάρκεια  0:02:36
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  ΑΘΗΝΑ
Χώρος ηχογράφησης  ΜΕΛΜΟΚΕ
Ημερομηνία ηχογράφησης  28/3/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Σταματάκης  Θεοχάρης
 Κιθάρα Φραγκούλης  Μανώλης
 Κιθάρα Ψαρουδάκης-Καραντώνης  Νίκος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές