Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Λίστα όλων των φωνητικών γυρισμάτων
  Πλήθος: 16
  Όνομα Πλήθος Ποσοστό Ποσοστό Κάλυψης
  Φ18αΦ18βΦ18γΦ18δ.- 90%0%
  Φ2αΦ2βΦ2γΦ2δ.- 60%0%
  Φ6αΦ6βΦ6γΦ6δ.- 60%0%
  Φ4αΦ4βΦ4γΦ4δ.- 50%0%
  Φ23αΦ23βΦ23γΦ23δ.- 40%0%
  Φ1αΦ1βΦ1γΦ1δ.- 30%0%
  Φ21αΦ21βΦ21γΦ21δ.- 30%0%
  Φ22αΦ22βΦ22γΦ22δ.- 30%0%
  Φ25αΦ25βΦ25γΦ25δ.- 30%0%
  Φ3αΦ3βΦ3γ.- 30%0%
  Φ9αΦ9βΦ9γΦ9δ.- 30%0%
  Φ24αΦ23βΦ23γΦ23δ.- 20%0%
  Φ5αΦ5βΦ5γΦ5δ.- 20%0%
  Φ7αΦ7βΦ7γΦ7δ.- 20%0%
  Φ8αΦ8βΦ8γΦ8δ.- 20%0%
  Φ10αΦ10βΦ10γΦ10δ.- 10%0%