Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • Codi
  Πλήθος: 51
  Όνομα Πλήθος Ποσοστό Ποσοστό Κάλυψης
  Coda (1).- 10%0%
  Coda (10).- 10%0%
  Coda (123).- 10%0%
  Coda (124).- 10%0%
  Coda (127).- 10%0%
  Coda (128).- 10%0%
  Coda (141).- 10%0%
  Coda (144).- 10%0%
  Coda (162).- 10%0%
  Coda (165).- 10%0%
  Coda (177).- 10%0%
  Coda (181).- 10%0%
  Coda (187).- 10%0%
  Coda (191).- 10%0%
  Coda (192).- 10%0%
  Coda (193).- 10%0%
  Coda (194).- 10%0%
  Coda (2).- 10%0%
  Coda (214).- 10%0%
  Coda (254).- 10%0%
  Coda (255).- 10%0%
  Coda (258).- 10%0%
  Coda (259).- 10%0%
  Coda (26).- 10%0%
  Coda (277).- 10%0%
  Coda (282).- 10%0%
  Coda (285).- 10%0%
  Coda (3).- 10%0%
  Coda (33).- 10%0%
  Coda (333).- 10%0%
  Coda (334).- 10%0%
  Coda (335).- 10%0%
  Coda (336).- 10%0%
  Coda (337).- 10%0%
  Coda (342).- 10%0%
  Coda (343).- 10%0%
  Coda (345).- 10%0%
  Coda (349).- 10%0%
  Coda (395).- 10%0%
  Coda (396).- 10%0%
  Coda (5).- 10%0%
  Coda (6).- 10%0%
  Coda (67).- 10%0%
  Coda (7).- 10%0%
  Coda (70).- 10%0%
  Coda (71).- 10%0%
  Coda (8).- 10%0%
  Coda (84).- 10%0%
  Coda (89).- 10%0%
  Coda (91).- 10%0%
  Coda (93).- 10%0%