Βιογραφικό δελτίο

Όνομα: Γεώργιος
Επίθετο: Ξενούδης
Όνομα πατέρα: Μιχαήλ
Φύλο: ’νδρας
Χρονιά γέννησης: 1943
Τόπος γέννησης: Τουρλωτή Σητείας
Εθνικότητα: Ελληνική
Εργασία: Ηλεκτρολόγος Μηχανικ
Τόπος κατοικίας: Χολαργός
Κϋριο όργανο: Βιολί
Τραγουδά: Ναι
Χορεύει: Ναι
Τόπος συνέντευξης: ΜΕΛΜΟΚΕ
Ημερομηνία: 3/29/1998
Ερευνητές: Αμαργιανάκης Γεώργιος

Πολυμέσα

Κείμενο Συνέντευξης