Βιογραφικό δελτίο

Όνομα: Γιάννης
Επίθετο: Βωβατσάκης
Φύλο: Άνδρας
Εθνικότητα: Ελληνική
Κϋριο όργανο: Κιθάρα
Τόπος συνέντευξης:

Πολυμέσα

Η καρτέλα δεν έχει συνδεδεμένα πολυμέσα.