Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 22

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  22
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Ρε ματζόρε (άλλες)
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Ρε ματζόρε (άλλες)
Διάρκεια  0:04:25
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  ΑΘΗΝΑ
Χώρος ηχογράφησης  ΜΕΛΜΟΚΕ
Ημερομηνία ηχογράφησης  29/3/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Ξενούδης  Γεώργιος
 Κιθάρα Καραβυράκης  Νίκος
 Κιθάρα Ψαρουδάκης-Καραντώνης  Νίκος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές