Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 23

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  23
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Φα ματζόρε Καλογερίδη
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Φα ματζόρε Καλογερίδη
Διάρκεια  0:03:35
Προέλευση  Ανατολική Κρήτη
Τόπος ηχογράφησης  ΑΘΗΝΑ
Χώρος ηχογράφησης  ΜΕΛΜΟΚΕ
Ημερομηνία ηχογράφησης  29/3/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Ξενούδης  Γεώργιος
 Κιθάρα Καραβυράκης  Νίκος
 Κιθάρα Ψαρουδάκης-Καραντώνης  Νίκος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  2
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές