Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 302

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  302
Λαϊκή ονομασία  Φοξ-τροτ (διάφορα)
Λαϊκή ονομασία  Φοξ-τροτ
Διάρκεια  0:03:00
Τόπος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Χώρος ηχογράφησης  Ιεράπετρα
Ημερομηνία ηχογράφησης  10/9/1998
Όργανα Μουσικοί
 Βιολί Εξουζίδης  Παύλος
 Κιθάρα Βωβατσάκης  Γιάννης
 Κιθάρα Φραγκούλης  Μανώλης
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  0
Ρυθμός: είδος κτύπων  4
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:      Video:      δείγμα video:    
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Διάφορα